ความเป็นมาและพัฒนาการ

 
 

บริษัทพี.อี.ดับบลิว.จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดย นายธนวัฒน์ ประจันตะเสน และนางปทุมพร พิรพัฒน์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า อาคารสูงทั่วไป ด้วยทีมงานวิศวกร ผู้ช่วยวิศวกร ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ ที่มีประสบการณ์สูง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท พี.อี.ดับบลิว. จำกัด ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทผู้รับเหมาหลักที่มีชื่อเสียงให้เป็นผู้รับเหมาช่วงในโครงการต่างๆ เช่น ห้างเทสโก้โลตัสกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ โรงกลั่นน้ำมันสตาร์ปิโตรเลียม โรงงานหลอดภาพแสดงผล(CDT)ในเครือซีเมนต์ไทย อาคารกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการสนามบินสุวรรณภูมิ(OPC.)ของการบินไทย งานปรับปรุงห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัท พี.อี.ดับบลิว. จำกัด ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับเหมาหลักในอีกหลายโครงการ เช่น โครงการโรงงาน Indo-Thai Synthetics, โรงเหล็กนครไทย สตริป มิลล์ (NSM) และวิภาวดีเพลสอพาร์ทเม้นท์

การที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้นั้น ทำให้บริษัท พี.อี.ดับบลิว. จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีผลการดำเนินงานเติบโตเป็นไปตามลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2549 เราได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโต บริษัทฯจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตในธุรกิจ และในปีถัดมาเราได้เพิ่มบุคลากรทางด้านวิศวกรรมระบบเครื่องกลเพื่อให้การบริการด้านระบบประกอบอาคารของบริษัทฯเป็นไปอย่างครบวงจร

ในปีพ.ศ. 2555 บริษัทฯได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ และในปีพ.ศ. 2557 บริษัทฯได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและบุคลลกรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต