งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

 
 
  • ระบบประปา

  • ระบบ LPG

  • ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • ระบบน้ำร้อน

  • FHC, Sprinkler

  • FM 200, CO2

  • Fire Pumps & Jockey Pumps

  • Piping Works