งานระบบไฟฟ้า

 
 
  • สถานีไฟฟ้า (115 kV, 33 kV, 24 kV, 22 kV)
  • ระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
  • Utility Power Supply
  • ระบบการต่อลงดิน (Grounding)
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • ระบบเครื่องมือวัด
  • Hazardous Equipment