วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 
 

วิสัยทัศน์
 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในงานด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคารและพัฒนาพลังงานทดแทนพันธกิจ

 

ทีม พี.อี.ดับบลิว. มีความทุ่มเทที่จะเป็นผู้นำในงานด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคารเพื่อส่งมอบงานออกแบบและติดตั้งให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดกลับมาให้แก่ลูกค้า โดยเราดำเนินงานบนความซื่อสัตย์และเป็นธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย และพนักงาน