งานระบบสื่อสาร

 
 
  • ระบบโทรศัพท์
  • ระบบเสียง
  • ระบบเสาอากาศ
  • ระบบความปลอดภัย 
  • ระบบกล้องวงจรปิด
  • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  • ระบบ Data
  • ระบบ Network