♦  โรงงานอุตสาหกรรม

 
 
 • โรงงานผลิตขนมปัง CP RAM จ.ขอนแก่น

 


 
 
 • โรงงานผลิตถุงกระดาษอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ต.วังศาลา จ.กาญจนบุรี

 


 
 
 • อาคารยูทิลิติ้ 3 (PTT CUP 3) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง
 • โรงงานไทยอคริลิก ไฟเบอร์ เฟส 2 จ.สระบุรี
 • โรงซ่อมเครื่องบินแห่งที่ 2 การบินไทย สนามบินอู่ตะเภา จ.ชลบุรี
 • โรงงาน Green Spot รังสิต จ.ปทุมธานี
 • โรงกลั่นน้ำมันสตาร์ปิโตรเลียม จ.ระยอง
 • โรงเหล็กนครไทย สตริปมิลล์ จ.ชลบุรี
 • โรงงานหลอดภาพแสดงผล(CDT) จ.ระยอง
 • โรงงานสาลีอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี
 • โรงงาน KHI-2 จ.สมุทรสาคร
 • Co-Generation สำหรับ PTT-Chem. จ.ระยอง
 • โรงงานน้ำตาล จ.สุโขทัย และ จ.กำแพงเพชร